Management: 530 310 594 agentdemono@gmail.com


De Mono w Opolu

57. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2020

Już 4 września De MONO zagra na koncercie „Od Opola do Opola”.