Management: 530 310 594 agentdemono@gmail.com


De Mono wygrywa z Kościkiewiczem

Oświadczenie!

Kochani, piszemy te słowa będąc w stanie totalnego uniesienia emocjonalnego. Dzisiaj przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie ( Sygn. VI ACa 822/18) zapadł prawomocny wyrok dot. zespołu De Mono, a ściślej mówiąc jego nazwy.